Alt om inkassobiler!

Inkassobiler.net

Hvordan skaffe inkassobiler?

Hvor man kan få tak i billige inkassobiler er et spørsmål mange bilinteresserte, som ønsker å tjene/ spare litt enkle penger, stiller seg. Som allerede nevnt innledningsvis på hovedsiden så er det ingen som gir bort penger, dette gjelder også når det kommer til inkassobiler. Den rabatten du får når du kjøper inkassobiler skyldes gjerne det at bilen er dårlig vedlikeholdt samt at du må ta en rask avgjørelse uten særlige reklamasjonsmuligheter.

Eldre og billige inkassobiler kjøper du på tvangssalg

Hvor kan man da henvende seg for å få muligheten til å kjøpe billige inkassobiler. Her er det viktig å skille mellom biler som er tilbakelevert til panthaver gjennom frivillig eller tvungen tilbakelevering og inkassobiler som selges på tvangssalg. Inkassobiler som kjøpes på tvangssalg er gjerne eldre biler med relativ lav verdi hvor det ikke er noen långiver som har salgspant i bilen og således kan begjære tilbakelevering. For å få melding om når slike biler skal tvangsselges kan det være fornuftig å melde seg som interessent hos namsmannen i aktuelle kommuner. Normalt vil dette være kommuner i ditt nærmiljø. Det kan også være fornuftig å henvende seg til lokale inkassoselskap og de største selskapene i Norge som har betydelig virksomhet over hele landet for å bli tipset om interessante tvangssalg. For at disse skal synes det er interessant å kontakte deg gjentatte ganger er det viktig at du er villig til å ta raske avgjørelser og ta sjansen på å kjøpe katta i sekken innimellom selv om det medfører risiko for å tape penger innimellom.

Kontakt banker og finansieringsselskap for å skaffe nyere og dyrere inkassobiler

Når det gjelder tilbakelevering av biler med salgspant hvor lånet er misligholdt så forsøker banker og finansieringsselskapene å få til en frivillig tilbakelevering av aktuell bil. Hvis dette ikke fører frem sendes det begjæring om tilbakelevering til namsmannen. I begge tilfeller leveres bilen tilbake til panthaver (bank, finansieringsselskap) som igjen samarbeider med inkassoselskap og gjerne lokale oppsøk konsulenter. Disse har gjerne allerede opparbeidet seg et nett av samarbeidspartnere så kunsten er å komme inn i dette nettverket for å få muligheten til å skaffe billige inkassobiler. 

Ikke glem den ekstra risikoen når du kalkulerer inkassobiler

Kort oppsummert er det rett og slett bare å ta telefonen fatt og ringe rundt til banker, finansieringsselskap, inkassoselskap og namsmenn og håpe på napp i form av at noen trenger hjelp med å bli kvitt biler raskt. Husk, det er raske avgjørelser som teller i denne sammenheng. Det er viktig også å huske at en billig bil fort blir dyr dersom den viser seg å være dårlig vedlikeholdt og trenger omfattende reparasjoner. Du har minimalt med reklamasjonsmuligheter når du kjøper inkassobiler, også fra finansieringsinstitusjoner når du handler inkassobiler som næringsdrivende.

Copyrighted content. All Rights Reserved.